109,3 mld złotych – tyle wyniesie tegoroczna dziura budżetowa. Sejm uchwalił nowelizację ustawy budżetowej na rok 2020.

Za nowelizacją zagłosowało 232 posłów, 218 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Budżet 2020. 32 miliony dodane w nowelizacji pójdą do Torunia.

Nowelizacja zawiera kilka poprawek PiS-u. Jest to m.in. dopisanie do zestawienia programów rządowych „budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage” (w Toruniu). Na ten projekt w tym roku przeznaczone zostaną 32 miliony złotych.

Sejm przyjął także poprawkę, która przesuwa część środków z finansowania Sądu Najwyższego na wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych sądu. Pensje mają wzrosnąć o 550 złotych brutto.

Budżet 2020 – mniejsze dochody budżetu państwa.

Nowelizacja zakłada także, że rok 2020 przyniesie mniejsze dochody do budżetu państwa niż zakładana wcześniej kwota. Wpływu będą mniejsze o ok. 36,7 mld złotych. W sumie wpływy wyniosą 398,7 mld złotych przy 508,0 mld złotych wydatków. Wydatki są wyższe od wcześniej zakładanych aż o 72,7 mld.

”Dziura budżetowa” wyniesie zatem łącznie 109,3 mld złotych.

– Z tych 100 mld złotych deficytu około 50-60 mld złotych to będą skutki finansowe wynikające bezpośrednio z COVID-u, a 40 mld złotych to będą środki przeznaczone nie na bezpośrednie zwalczanie COViD-u, ale na wydatki inwestycyjne, pobudzające gospodarkę –  mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Budżet 2020. Poprawki.

W nowelizacji budżetu 2020 przyjęta została poprawka dotycząca zmniejszenia wydatków na uposażenie sędziów w stanie spoczynku na rzecz świadczeń emerytów i rencistów Służby Więziennej w wysokości 11,4 mln zł. Przeniesienie jest spowodowane tym, że na emeryturę przeszło więcej pracowników  ze Służby Więziennej niż sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

PiS przegłosował także poprawkę, która  przesunie 10 mln złotych z finansowania komend powiatowych policji na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam środki zostaną przeznaczone na wspieranie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej. Ponadto sejm zagłosował za przesunięciem 10 mln złotych z policji na Agencję Wywiadu.

W zmianach budżetu 2020 wprowadzono także poprawkę zakładającą zmniejszenie rezerwy na zmiany organizacyjne o nieco ponad 5 mln złotych. Poprawka zakłada, że te pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji do parków narodowych.

Budżet 2020. Sejm odrzucił poprawkę Lewicy i Koalicji Obywatelskiej

Sejm odrzucił m.in. poprawkę Lewicy, która zakładała przeniesienie 4 mld zł z obrony narodowej na subwencję rekompensującą gminom utracone dochody.  Sejm nie przyjął także poprawki, która miała przesunąć 3 mld złotych z obrony narodowej na leczenie i profilaktykę.

Ponadto podczas głosowania ws. nowelizacji budżetu 2020 odrzucono poprawkę zgłoszoną przez klub Koalicji Obywatelskiej. Zakładała ona zmniejszenie wydatków na obronę narodową w sumie o 5 mld zł oraz przekazanie 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej a 3 mld zł na zwiększenie subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here