Wzrost liczby zakażeń koronawirusem spowodował objęcie całego kraju strefą żółtą. Tym samym w całej Polsce zakrywanie ust i nosa stało się obowiązkowe. Rozporządzenie zawiera jednak szereg wyjątków. 

10 października cała Polska została objęta tzw. strefą żółtą. Nałożone ograniczenia stanowią m.in. o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach publicznych.

Gdzie nie trzeba nosić maseczki?

Zgodnie z rozporządzeniem maseczkę (lub jakikolwiek element odzieży zakrywający usta i nos) należy nosić na drogach publicznych, placach, cmentarzach, promenadach, bulwarach,  a także parkingach.

Ponadto nos i usta należy zasłonić w biurach, budynkach administracji publicznych, w centrach handlowych, na targowiskach oraz częściach wspólnych budynków(np.klatki schodowe)

Maseczki należy nosić także w kościele oraz restauracji. Wyjątek stanowi moment rozpoczęcia spożywania posiłku w lokalu gastronomicznym.

Koronawirus. Gdzie nie trzeba nosić maseczki? Kto nie musi nosić maseczki?

Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera szereg wyjątków od obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z rozporządzeniem od soboty maseczki na ulicy nie muszą nosić dzieci do 5. roku życia a także osoby podróżujące samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi mieszkają.

Maseczki nie musi nosić także osoba z przeciwwskazaniami zdrowotnymi. Są to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim a także niemożności samodzielnego zakrycia ust i nosa.

W takim przypadku osoba nie zakrywająca ust i nosa musi okazać policji zaświadczenie lekarskie. W przypadku jego braku funkcjonariusze ukarają taką osobę mandatem karnym.

Maseczki nie muszą nosić także piloci, maszyniści oraz kierowcy pojazdów komunikacji publicznej. Odkrytą twarz może pozostawić także personel samolotu, który przebywa w kabinie pilota.

Gdzie nie trzeba nosić maseczki?

Maseczki nie trzeba nosić na plażach, w lasach, w parkach, a także ogrodach botanicznych. Trzeba jednak zachować odpowiedni dystans od innych osób (m.in. 1,5 m).

Maseczki nie muszą nosić także osoby pracujące w budynkach użyteczności publicznej, na targowiskach oraz w zakładach produkcyjnych. Jednak pod warunkiem, że nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zwolniony z obowiązku noszenia maseczki jest także kapłan odprawiający obrzędy religijne. Maseczkę można także zdjęć w przypadku potrzeby zidentyfikowania osoby. Maseczki na twarzy nie muszą mieć także osoby biorące ślub w kościele lub urzędzie stanu cywilnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here